Seminar C: Akademisk metode – Teknik, Natur- & Sundhedsvidenskab

  • Onsdag, 5. april 2017 - 16:00 til 20:00
  • SDU Odense, Campusvej 55, 5230 Odense M, Lokale U55
  • Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra:
    Årgang: 2016
  • Afdeling: - Fyn - Sydjylland
  • Sidste tilmeldingsfrist: Onsdag, 29. marts 2017 - 12:00 - men du skal logge ind først.

Forskere og studerende på SDUs natur- & sundhedsvidenskabelige og tekniske fakulteter arbejder ofte sammen i krydsfeltet mellem teori og praksis med emner, der kan få betydning for mange menneskers hverdag.

Til fælles har de tre fakulteter en grundlæggende tankegang i form af den naturvidenskabelig metode. På dette seminar møder du menneskene fra de tre fakulteter, som skaber den viden, der fremkommer fra den naturvidenskabelige tankegang.

Naturvidenskabelige metode

v/Det Naturvidenskabelige Fakultet på SDU

Naturvidenskab på SDU spænder bredt. Vi forsker og underviser i emner lige fra det første liv på jorden til syntetisk biologi, fremtidens lægemidler og proteomik, hvor SDU er i den absolutte verdenselite. Den Naturvidenskabelige Metode er kernen i vores arbejde med videnskaben. For at opnå naturvidenskabelig viden gør man brug af empiri, modellering og forskellige repræsentationsformer, denne viden er knyttet til hypoteser og teorier. I oplægget får du indblik i et konkret biologisk forskningseksempel, hvor den naturvidenskabelige metode er meget tydelig.  

Teknisk metode

v/Det Tekniske Fakultet på SDU

Ingeniører opfinder og designer fremtidens teknologiske løsninger på den enkeltes, samfundets og hele verdens udfordringer. Teknisk videnskab gør brug af bl.a. naturvidenskabelig viden til at udvikle konkrete, praktiske løsninger på virkelighedens problemstillinger, oftest i tæt samarbejde med virksomheder og brugere. Løsningsforslag udvikles, testes, optimeres og testes igen – indtil en brugbar løsning er fundet. Gennem et konkret eksempel på et teknisk-videnskabeligt udviklingsprojekt vil oplægsholderen illustrere ingeniørens særlige måde at arbejde med naturvidenskab på.

Sundhedsvidenskabelige metode

v/Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på SDU

Sundhedsvidenskab på SDU har et mål: at forbedre menneskers sundhed. Dette gør vi gennem forskning og gennem undervisning af studerende med baggrund i den nyeste forskning og i -  ikke mindst - det kliniske arbejde. Dvs. undervisning, hvor patienter eller borgere er inddraget. Derfor bygger den sundhedsvidenskabelige forskning på evidens. Med evidens mener vi: Er der et videnskabeligt grundlag for, at vores behandling har den tilsigtede virkning? Den sundhedsvidenskabelige metode dækker over flere videnskabelige tilgange, som alle kan bruges til at verificere, om en behandling har den tilsigtede effekt. Det kan være på en patient, i forebyggelsen eller indenfor træningsområdet.

Program

16.00 Velkomst

16.15 Naturvidenskabelig mini-forelæsning

Flagermus og Den naturvidenskabelige metode

v/Adjunkt Lasse Jakobsen, Biologisk Institut

I dette oplæg får du indblik i et konkret biologisk forskningseksempel, hvor den naturvidenskabelige metode er meget tydelig. Adjunkt Lasse Jakobsen fra Biologisk Institut arbejder med flagermus og undersøger hvordan de orienterer sig både i forhold til bevægelse og jagt. Når man arbejder med forsøgsdyr som flagermus, er det vigtigt at tage højde for dyrenes påvirkning i fangenskab, men også den statistik man bruger, når man kun har få individer at kigge på. Lasse vil også bruge lidt tid på at snakke om emnet grundforskning.    

16.45 Teknisk mini-forelæsning

Udvikling af software til styring af små biogasanlæg: Om brugen af naturvidenskabelige metoder i teknisk videnskab

v/Ph.d.-stud. Simon Vilms Pedersen, Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi

I denne tekniske mini-forelæsning skal vi kigge nærmere på de videnskabelige metoder indenfor den tekniske videnskab, herunder samspillet mellem grund- og anvendt forskning.  Hvert år dør 4.3 millioner mennesker i udviklingslandene af luftvejs- og hjerte-karsygdomme, på grund af indendørs luftforurening. Forureningen stammer fra afbrænding af faste brændsler. Biogas er set som en lovende løsning på problemet, men der er stadig problemer der skal løses. Det er en sag for ingeniører.

17.15 Sundhedsvidenskabelig mini-forelæsning

Ryggen; meget mere end bare knogler og den sundhedsvidenskabelige metode til hvordan holder vi folk oprejst

v/Stud.kand.manu. Nickie Glissmann Nim, Institut for idræt og biomekanik, Klinisk biomekanik

Rygsmerter er en af de største enkeltstående lidelser på verdensplan og den førende årsag til at folk lever med funktionsnedsættelse. Med stigende forekomst, kommer også en stigende samfundsøkonomisk byrde, sårligt bidrager kroniske smertetilstande hertil, og korrekt håndtering er derfor afgørende. Mange af dem der spiller en rolle i denne proces er uddannet fra sundhedsvidenskab, men hvem gør hvad, og hvordan ved man hvad der er den bedste fremgangsmåde? 

17.45 Spisepause

18.15 Workshop, hvor der er mulighed for at vælge mellem flere forskellige*

19.45 Opsamling og afrunding

20.00 Tak for denne gang
 

Workshops

*Du vælger én af følgende workshops:
 
Naturvidenskab 1: Hvordan fungere flagermusenes sonar

v/Adjunkt Lasse Jakobsen, Biologisk Institut

Kom med i flagermus-kælderen på Biologisk Institut, og oplev et anderledes laboratorium. Adjunkt Lasse Jakobsen forsker i flagermus og deres måde at orientere sig på vha. lyd. Vi skal prøve at lave lydoptagelser, som er en af metoderne i flagermusforskningen. Vi har rigtig mange flagermus for tiden, så vi tror det bliver en sjov og spændende oplevelse for jer.

Naturvidenskab 2: Fisk og sundhed

v/Bioteam, Biologisk Institut

Fisk er sundt, det ved vi alle. Men hvorfor egentlig? I denne workshop bliver vi introduceret til de essentielle fedtsyrer, som fisk er rige på –og hvor vores krop gør brug af dem. Vi skal også snakke om problemerne ved at spise for meget fisk. For med det høje indhold af gode fedtsyrere, er der også risiko for at indtage giftige, fedtopløselige stoffer som f.eks. kviksølv, bly og dioxin. Workshoppen afsluttes med at I kan aflevere prøver af jeres hår og få det analyseret for mængden af kviksølv.

Teknik 1: Vild med vind

v/Studerende fra Civilingeniøruddannelsen i Energiteknologi

Hvad er “Den store udfordring” ved et fossilfrit samfund i 2050 og hvilken rolle spiller vindmøllerne heri? Hvad er de grundlæggende fysiske og tekniske teorier bag teknologien der omdanner blæsevejr i træerne til strøm i stikkontakten? Undervejs vil der være opgaver og mulighed for debat om de berørte emner og til slut en quiz for at opsummere indholdet på en underholdende måde.

Teknik 2: Kom i gang med at udvikle computerspil

v/Studerende fra Civilingeniøruddannelsen i Lærings- og Oplevelsesteknologi

I denne workshop får du mulighed for at prøve at udvikle dit eget computerspil vha. programmet GameMaker. Studerende viser, hvordan programmet bruges, hvorefter du selv prøver kræfter med design af et simpelt spil.

Sundhedsvidenskab: Knæk ryggen - hvordan det er at være studerende på Klinisk biomekanik

v/Stud.kand.manu. Nickie Glissmann Nim & Kristoffer Weisse, Institut for idræt og biomekanik, Klinisk biomekanik

En dygtig kiropraktor er meget mere end knæk og bræk. Få et indblik i hvad der fagligt kræves på uddannelsen, samt hvordan det er at have øjne og hænder som primære arbejdsredskab: prøv selv at føle kroppens stukturer og få syn for hvad man ser efter. 
 

MEDBRING: PC, smartphone, papir og pen

FIND VEJ: Du finder lokale U55 nær indgang B her! HUSK at registrere dig hvis du er i bil og parkerer ved SDU - se kort over parkeringsforhold og parkeringsprocedure ved SDU Odense her!

AFVIKLER: Janne - tlf. +45 2128 0736 mail: janne@ungetalenter.dk, kontaktes på dagen hvis du bliver forsinket eller forhindret på dagen.

 

  • Antal deltagere:
  • Lærer: JH
  • Type: Obligatorisk

Tilbage

FacebookFind os på facebook
linkedinVær en del af vores netværk